NAV Dekoratør

Dette er en prototype og skal ikke benyttes i prod.
React moduler / mikro-frontends som wrapper applikasjonen din med dekoratøren

Installasjon

npm install @navikt/react-decorator

Komponenter

import Decorator from "@navikt/react-decorator";

Eksempel

return (
  <Decorator miljo={"DEV" as "LOCAL" | "DEV" | "PROD"}>
   <div>
    Din app
   </div>
  </Decorator>
);

Komponenten vil hente data basert på miljo-variabelen

Videreutvikling / test

 • Hent repoet fra github
git clone https://github.com/navikt/react-decorator.git
 • Installer nødvendige pakker og start kompilering
npm install && npm start
 • Start test applikasjonen
cd example && npm install && npm start

Test-applikasjonen består av en simpel create-react-app som importerer og benytter pakkene
Prosjektet støtter hot-reloading, endringer i komponentene vil føre til at test-applikasjonen oppdateres

Deployering

Applikasjonen bygges automatisk til dev / https://www-q0.nav.no/person/react-decorator ved merge til master.
For å lansere applikasjonen til npmjs, benytt npm version til å oppdatere package.json og lage en ny git-tag. Eks:

npm version patch -m "Din melding"

Push deretter den nye versjonen til Github, som vil plukkes opp av CircleCI.

git push && git push --tags

Logging

Vi bruker fo-frontendlogger for logging. For oppslag i kibana:

application:frontendlogger AND x_appname:react-decorator

Henvendelser

Spørsmål knyttet til koden eller prosjektet kan rettes mot https://github.com/orgs/navikt/teams/team-personbruker

For NAV-ansatte

Interne henvendelser kan sendes via Slack i kanalen #team-personbruker.

Last updated

v1.0.12

Install

npm install @navikt/react-decorator
yarn add @navikt/react-decorator

BUNDLE SIZE

Not Available

DOWNLOAD TIME

Not Available

CDNs

extras

Contributors

 • navikt